Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Pedagog szkolny

mgr Agata Badowska
Godziny obecności:

 • Poniedziałek 7.30 - 10.30
 • Wtorek 8.00 - 14.00
 • Środa 8.00 - 16.30
 • Czwartek 8.00 - 10.30

mgr Hanna Mecherzyńska
Godziny obecności:
 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek

Podział obowiązków
W roku szkolnym 2016/ 2017 opieką pedagogiczną objęci są uczniowie całego Zespołu Szkół Sportowych.
 1. Zajęcia reedukacyjne dla uczniów kl. IV -VI - cały rok szkolny.
 2. Zajęcia dla dyslektyków - cały rok szkolny.
 3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów kl. I - III - cały rok szkolny.
 4. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy II Gim - cały rok szkolny.
 5. Zajęcia rewalidacyjne z uczennicą klasy I Gim - cały rok szkolny.
 6. Prowadzenie prac związanych z pomocą stypendialną dla uczniów.
 7. Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem podręczników.
 8. Organizacja i prowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.
 9. Organizacja i prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki.
 10. Interwencje w przypadku braku realizacji obowiązku szkolnego - cały rok szkolny.
 11. Interwencje w przypadku zagrożenia uzależnieniami - w miarę potrzeb.
 12. Poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli - cały rok szkolny.
 13. Konsultacje dla rodziców podczas zebrań, - według potrzeb.
 14. Udział w rozmowach powypadkowych prowadzonych przez specjalistę ds. BHP - cały rok szkolny.
Pedagog radzi:

* Poradnik dla rodziców - dot. kampanii społecznej "Pozory mylą dowód nie" - plik pdf* 10 kroków do tego aby stać się dobrym rodzicem* Co zamiast bicia? Poradnik dla rodziców w pliku pdf- Dla przyszłych pierwszoklasistów polecamy:
* Dobry start pierwszoklasisty - plik pdf

* Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi? - plik pdf
- Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, ale wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica wspierająego i motywującego je do tej pracy.

* Rodzicu - Apel Twojego dziecka - plik pdf

* Informacje dla rodziców klas 1-3 Szkoły Podstawowej w ZSS - plik pdf