Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Rada rodziców

 • Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:
  Przewodniczący: Jerzy DOBROWOLSKI
  Zastępca: Joanna ŻURKE
  Sekretarz: Agnieszka BYKOWSKA
  Skarbnik: Klaudia WIERZKUCKA
  Członek: Jacek GIBUŁA

  Skład Komisji Rewizyjnej:
  Iwona DUTKO-PAWŁOWSKA
  Karolina ZDROJEWSKA

  Nr konta Rady Rodziców:
  Bank Millennium S.A.
  PL 08 1160 2202 0000 0002 7178 7870

  * Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu.
  Zmienił się również jeden punkt w regulaminie rady rodziców:
  w Rozdziale IV Regulaminu Rady Rodziców dodano punkt w brzmieniu:
  2a.
  Rada Rodziców - w miarę posiadanych środków może dofinansować lub sfinansować potrzebne wyposażenie szkoły lub usługi na rzecz szkoły.

  * Wszelkie informacje dotyczące Rady Rodziców proszę śledzić w tej zakładce oraz w Aktualnościach.