Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Rekrutacja w Zespole Szkół Sportowych

Rekrutacja do Zespołu Szkół Sportowych im.J.Kusocińskiego

Zostań uczniem Naszej szkoły!
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zwiększonej liczbie godzin treningowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Sportowych odbywają się w takim samym zakresie i wymiarze jak w każdej publicznej szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie z siatką godzin przewidzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Warunki rekrutacji do poszczególnych szkół.


* Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezpłatny Adobe Reader.


stat4u