Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Sekretariat i administracja

SEKRETARIAT
Samodzielny Referent: Barbara Lubczyńska

    Podział obowiązków:
  • wydawanie zaświadczeń dot. nauczycieli
  • wydawanie zaświadczeń dot. uczniów
  • przyjęcia uczniów do XII Liceum Ogólnokształcącego
  • przyjęcia uczniów do Gimnazjum nr 19 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
  • przyjęcia uczniów do Szkoły Podstawowej nr 19 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 KSIĘGOWOŚĆ/RACHUBA
Główna księgowa: mgr Sonia Nowak
Specjalista ds. płac: mgr Krystyna Dmytryszyn

 KADRY
Sekretarz szkoły: mgr Aleksandra Gosk - Ozioro
Administrator sieci komputerowej: inż. Jacek Szostek