Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa klasy 1, 4-6, Gimnazjum (w budynku przy ul. Płaskowickiej 2)
Liceum (w budynku przy ul. Wolności 406)

13.09.2017: Zebranie informacyjne.
15.11.2017: Zebranie informacyjne. Dla klasy III liceum - zebranie dotyczące klasyfikacji semestralnej (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną).
13.12.2017: Konsultacje (poinformowanie o ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas SMS oraz gimnazjum).
17.01.2018: Zebranie dotyczące klasyfikacji semestralnej.
21.03.2018: Zebranie informacyjne dotyczące egzaminu gimnazjalnego dla klas III gimnazjum oraz egzaminu maturalnego dla klasy III liceum. Dla pozostałych klas - konsultacje.
16.05.2018: Zebranie podsumowujące rok szkolny (poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach rocznych)

Szkoła Podstawowa klasy 2-3 (nauczanie zintegrowane)
Zebrania kl. 2 i 3 Nauczania zintegrowanego odbywają w swoich salach ul. Wolności 392, Godziny spotkań ustalają wychowawcy.